"Wat weg is, blijft in een andere vorm"

Wat is verlies?

“Verlies gaat over het permanent missen van, het afscheid nemen van, het verbreken van de verbinding met en de hechting aan iemand met wie, of iets waarmee, een betekenisvolle relatie onderhouden wordt.” (Professioneel begeleiden bij verlies, Jakob van Wielink, Leo Wilhelm en Denise van Geelen-Merks, 2017)

Hoe je met een verlies omgaat, hangt af van meerdere factoren:

  • Wie of wat ben je verloren? Wat was de waarde/betekenis ervan?
  • De manier waarop je iemand of iets hebt verloren (plotseling of lang verwacht)
  • De steun die al dan niet krijgt van je sociale netwerk
  • En niet te vergeten: je eigen verleden (geleden verliezen) en je persoonlijke draagkracht.

Verlies kent vele vormen en iedereen krijg er in zijn of haar leven mee te maken. Tijdens je leven krijg je bijvoorbeeld te maken met ‘natuurlijk’, voorspelbaar verlies, bijvoorbeeld als je op jezelf gaat wonen of bij het afscheid nemen van je collega’s als je een andere baan krijgt. Hoewel deze vormen in de volksmond niet zo snel als verlies worden genoemd, kunnen ook dit keerpunten zijn in je leven. Verlies van werk, van relatie, van gezondheid en van toekomstverwachtingen zoals bij ongewenste kinderloosheid of het krijgen van een zorgintensief kindje, zijn voorbeelden van ingrijpende, onverwachte verliezen waar we als mens eveneens mee geconfronteerd kunnen worden.

Eén van de meest ingrijpende verliezen in een mensenleven is het verlies van een dierbare door overlijden. Rouw is een normale, gezonde reactie op zo’n verlies; het is onherroepelijk verbonden aan liefde. Zo’n verlies kan heel ingrijpend zijn en het rouwen om verlies hard werken. 

 

Stel hier je vraag